Last Words of György Martin

Last Words of György Martin

činohra
nová budova SND, Štúdio
13. 5. 2024 19:00 h - 21:00 h

Predstavenie Last Words of György Martin interpretuje ľudové tance slovákov a maďarov s industriálnym realizmom, využíva moderné technológie na predstavenie vývoja vedeckého výskumu v oblasti tradičnej kultúry. Kladie nám otázky, ktoré si kladieme len zriedka. Zatiaľ čo umenie oslovuje naše emócie, vedecká práca sa obracia na intelekt. Ich cieľ je však rovnaký, umelci aj vedci hľadajú možnosti prezentácie nimi pozorovanej skutočnosti. Hľadajú pravdu. Vedecké výskumy a zistenia etnochoreológa Györgya Martina (1932-1983) sú nepostrádateľné a sú dodnes pevným základom vnímania ľudového tanca a tradičnej kultúry.

Hosťovanie v SND

Poznámka

Hosťovanie Tanečného divadla Ifjú Szivek - Táncszínház