Chiaki Honda

Chiaki Honda

Svoju kariéru odštartovala na SODA Ballet School v Japonsku. V roku 2011 absolvovala Ballettschule Theatre Basel vo Švajčiarsku. V rokoch 2013 – 2016 bola členkou Severočeského divadla v Ústí nad Labem (Česká republika). Od roku 2016 pôsobí v Balete Slovenského národného divadla, od roku 2020 na pozícii demi sólistky.
 
V repertoári Baletu SND stvárnila sólové úlohy, akými sú Amor, Grand pas (Don Quijote, ch. V. Medvedev, S. Fečo/podľa M. Petipu), Sedliacke pas de deux (Giselle, ch. A. Avnikjan/podľa J. Perrota, J. Coralliho, M. Petipu), Jar (Popoluška, ch. M. Corder), Jekaterina Obloková (Nižinskij – Boh tanca, ch. D. de Andrade), Abrahám, Baltazár (Romeo a Júlia – Tak ako včera..., ch. N. Horečná). Účinkuje v choreografii Murmuration (ch. E. Liang).
 
Ocenenia:
Národná baletná súťaž v Nagoji (2003) – 3. miesto.
Baletná súťaž v Kobe (2006) – finále.
Baletná súťaž v Kobe (2007) – 3. miesto.
Baletná súťaž NBA (2012) – 8. miesto.