Róbert Pechanec

Róbert Pechanec

Korepetítori

Hru na klavíri študoval na žilinskom  konzervatóriu a neskôr na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1990 spolupracoval ako klavirista na viacerých majstrovských kurzoch pre vokálnych interpretov. V rokoch 2004 a 2005 získal cenu pre najlepšieho korepetítora na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, v roku 2008 cenu pre najlepšieho korepetítora na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidra-Trnavského v Trnave. Koncertoval v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku. V rokoch 2000 až 2004 pôsobil na Wexfordskom opernom festivale ako korepetítor a vedúci hudobného naštudovania (Mozart: Figarova svadba, Humperdinck: Hänsel und Gretel, Rossini: Barbier zo SevillyCesta do Remeša). V rámci tohto festivalu spoluúčinkoval i na koncertoch popredných sólistov. Pravidelne spolupracuje so sopranistkou Adrianou Kučerovou, s ktorou vystúpil na viacerých koncertoch doma i v zahraničí (Paríž, Brusel, Salzburg, Toulouse, Bordeaux). Dlhodobá spolupráca ho tiež viaže s medzinárodne renomovaným tenoristom Pavlom Bršlíkom, s ktorým vystúpil na koncertoch v berlínskej Štátnej opere a v Théâtre de la Monnaie v Bruseli. Spolupracoval i s vynikajúcim basistom Štefanom Kocánom, spolu sa predstavili na koncertoch vo Viedni, Paríži a na festivale Pražská jar. Od roku 1999 pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Predstavenia