Jozef Kundlák

Jozef Kundlák

Tenor

Po absolvovaní štúdia spevu na Konzervatóriu v Bratislave sa roku 1984 stal sólistom Opery Slovenského národného divadla. Jeho medzinárodnú kariéru odštartoval v roku 1985 titul laureáta na Medzinárodnej súťaži Luciana Pavarottiho v americkej Filadelfii. Ako predstaviteľ lyrického tenorového odboru sa uplatnil na popredných operných scénach západnej Európy: v milánskej La Scale, vo viedenskej Štátnej opere, v oboch veľkých berlínskych operných domoch ako aj v Ríme, vo Florencii, v Neapole, Benátkach, Mníchove, vo Frankfurte, v Paríži (Komická opera) a vo Filadelfii. Na popredných talianskych scénach sa uplatnil predovšetkým v belcantovom, ale i lyrickom repertoári, ale nezanedbateľné sú aj jeho interpretácie diel slovanských autorov. V La Scale sa predstavil v operách Cosi fan tutte, Námesačná, ale aj Majstri speváci norimberskí, Oberon, či Zápisník zmizelého. Jeho postupný príklon k mladodramatickému odboru v neskorších rokoch dokumentujú úlohy ako Edgardo (v Donizettiho Lucii di Lammermoor), Princ (v Dvořákovej Rusalke) a Massenetov Werther, ktorého stvárnil na operných scénach v Bratislave a Ľubľane. Jednými z doposiaľ posledných úloh, ktoré naštudoval v Opere SND, sú: postava Gennara v Donizettiho Lucrezii Borgii a rola Šujského v inscenácii Borisa Godunova.

Výrazné úspechy dosiahol Jozef Kundlák aj ako koncertný umelec. V roku 1988 naštudoval pre Salzburg Bachove Jánove pašie a Beethovenovu 9. symfóniu, ako aj Händlovho Mesiáša pre Lipsko.

Jozef Kundlák venuje časť svojich tvorivých síl aj opere dvadsiateho storočia. Ako príklad treba uviesť jeho účinkovanie v diele Juraja Beneša The Players a v opere Lacrimea Alexandra Magni od Tomáša Hanzlíka, ktorú naštudoval v Národnom divadle v Prahe. Jozef Kundlák sa rozhodol neodložiť svoje umelecké skúsenosti zo spolupráce s najlepšími dirigentmi a spevákmi sveta do „zásuvky“: na VŠMU úspešne absolvoval odbor Dirigovanie orchestra, aby mohol po absolutóriu ako dirigent pomáhať mladým kolegom spevákom pri formovaní ich estetického cítenia a speváckeho výrazu a pracovať na nových naštudovaniach vokálno-dramatických (najmä operných) diel.