Michaela Šebestová

Michaela Šebestová

Mezzosoprán

Spev študovala na Konzervatóriu v Bratislave a na Konzervatóriu v Topoľčanoch pod vedením A. Šebestovej-Kucharskej. Do roku 2012 sa v opernom speve zdokonaľovala pod vedením Sergeja Kopčáka. V roku 2017 úspešne ukončila štúdium vokálnej interpretácie na FMU AU v Banskej Bystrici pod vedením prof. Márie Tomanovej, ArtD. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu, študijný odbor Hudobné umenie na FMU AU v B. Bystrici u prof. Tomanovej.

Úspešne sa zúčastnila viacerých súťaží:
Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského, Jaroměřice nad Rokytnou (2003), Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka, Karlove Vary (2005), Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského (Trnava), v roku 2004 získala ako ocenenie účasť na Majstrovských kurzoch u Gabriely Beňačkovej, získala prestížne štipendium Richarda Wagnera v Bayreuthe (2005), absolútna víťazka Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina vo Vrábľoch (2013), semifinalistka Medzinárodnej speváckej súťaže Belvedere (2015), Medzinárodná súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského (2017), cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu árie slovenského skladateľa (E. Suchoň: Svätopluk: ária Blagoty)

Je stálou hosťujúcou sólistkou Opery Slovenského národnéhodivadla v Bratislave aj Štátnej opery Banská Bystrica.

Ako sólistka koncertne vystupuje so Slovenskou filharmóniou, s orchestrom opery Slovenského národného divadla, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Štátnou filharmóniou Košice, s orchestrom Štátnej opery Banská Bystrica a Talichovou komornou filharmóniou.

Spolupracovala s dirigentmi ako Marco Boemi, Paolo Gatto, Sebastiano Rolli, Pavol Selecký, Dušan Štefánek, Rastislav Štúr, Martin Leginus, Igor Dohovič, Igor Bulla, Marián Vach, Ján Procházka, Pavol Tužinský, Marián Lejava, Jiří Štrunc, Tomáš Brauner, Jaroslav Kyzlink, Philipp Pointner, Friedrich Haider, Zbyňek Müller, Petr Altrichter, Ondrej Olos, Róbert Kružík a Leoš Svárovský.