Mikuláš Doboš

Mikuláš Doboš

Bas

Prvé profesionálne kroky tohto absolventa Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne viedli v roku 1974 do Opery SND. Potom nasledovalo angažmán v Štátnej opere Banská Bystrica, kde zotrval pätnásť sezón a vytvoril tu celý rad operných i operetných kreácií. Okrem banskobystrickej scény Doboš pohostinsky vystupoval v operných domoch v Ostrave, Olomouci, Košiciach, Bratislave či vo Wittenbergu – a jeho koncertné aktivity ho zaviedli na Kubu, do Ruskej federácie i do Japonska. Od roku 1992 bol sólistom Štátnej opery v Prahe a o rok neskôr prijal angažmán v Opere Slovenského národného divadla.

Počas doterajšej kariéry vytvoril Mikuláš Doboš okolo šesťdesiat postáv: Mozartovho Figara, Černocha v Ibertovej Angelike, Dvořákovho Vodníka, Marbuela v Smetanovej opere Čert a Káča, Dona Alfonsa v Cosi fan tutte,Osmina v Únose zo serailu od W. A. Mozarta, Gounodovho Mefista, Thibauta v Panne Orleánskej a Gremina v Eugenovi Oneginovi od P. I. Čajkovského. Z Verdiho tvorby to boli postavy Ferranda v Trubadúrovi,Inkvizítora v Donovi Carlosovi a Zachariáša v Nabuccovi. Ďalej sa Mikuláš Doboš predstavil ako Komtúr v Donovi Giovannim, Zuniga v BizetovejCarmen či Žrec v Suchoňovom Svätoplukovi – a v množstve ďalších úloh. Z novších naštudovaní v SND stvárnil postavu Wagnera v GounodovomFaustovi a Čierneho Boba v opere pre deti Kominárik od B. Brittena.

Popri opernej literatúre spestruje spevákov repertoár i piesňová tvorba, pričom osobitnú pozornosť venuje umelec pôvodnej slovenskej literatúre, dielam E. Suchoňa, A. Očenáša, J. Cikkera, B. Urbanca, T. Salvu, S. Hochela a iných. Okrem pôsobenia na národnej opernej scéne spolupracuje M. Doboš so Slovenským rozhlasom a jeho umelecký profil dotvárajú i jeho interpretačné aktivity v oblasti operety a klasického muzikálu. V ostatnom období sa venuje aj pedagogickej činnosti na Konzervatóriu v Bratislave.

V Opere SND spieva v tejto sezóne Zunigu v Carmen, Markíza d´Obigny v La traviate, Baalovho Veľkňaza v Nabuccovi a Mandarina v opere Turandot.