Peter Pavlac

Peter Pavlac

Vzdelanie:
Gymnázium Pezinok, maturita 1994
1994 – 1999: Vysoká škola múzických umení, Činoherná a bábkarská fakulta, odbor dramaturgia, 
1999 – 2002: Doktorandské štúdium na VŠMU
1999 – 2004: pedagóg na DF VŠMU, Katedra réžie a dramaturgie, 

Angažmán:
1998 – 1999: Činohra SND (lektor dramaturgie)
1999 – súčasnosť: Činohra SND (dramaturg)

Výber z dramaturgií v Činohre SND
A.P.Čechov Čajka 1999 (r.:Ľ.Vajdička) 
E.Ionesco Stoličky 1999 (r.:Ľ.Vajdička)
S.Martin Picasso... 2001 (r.:Ľ.Vajdička)
Ľ.Feldek Horor v horárni 2002 (r.:P.Lančarič)
J.B.P.Moliere Don Juan 2002 (r.:P.Kerbrat – Fr.)
J.Glowacki Štvrtá sestra 2002 (r.: Emil Horváth)
Timrava/Pavlac Veľké šťastie 2003 (r.: Ľ.Vajdička)
J.Murrell Posledné leto... 2004 (r.: Ľ.Vajdička)
Lahola/Pavlac Rozhovor s nepriateľom
R.Olekšák Ticho 2004 (r.: Ľ.Vajdička)

Hosťujúce dramaturgie (a dramaturgické spolupráce)
Štátne divadlo Košice
J. Barč-Ivan Koniec 2001 (r.: P. Lančarič)
N. V. Gogoľ Ženba 2003 (r.: P. Mankovecký)
Moliére Don Juan 2003 (r. P. Lančarič)

Jókaiho divadlo, Komárno
P. Shaffer Amadeus 2001 (r.: J. Czajlik)

Divadlo A.Bagara, Nitra
A. J. Lermontov Maškaráda 2002 (r.: J. Czajlik)

Mestské divadlo Bratislava
S. Mrozek Zábava 2002 (r.: M. Vajdička)
P. Pavlac Fun(e)brak s.r.o. 2004 (r.: P.Lančarič)

Divadlo Bárka – Budapešť
T. Slobodzianek Prorok Ilja(Ilja Proféta) 2002 (r.: J. Czajlik)

Spolupráca na medzinárodných projektoch (European Theatre Convention)

Armin Petras - LEARNING EUROPE - spoločný projekt divadiel Thalia Theater Hamburg; Schauspiel Frankfurt; Litovské národné divadlo; Národné divadlo Ľubľana; Theatre de la Ville Luxemburg; Slovenské národné divadlo
2004 (r.:6 režisérov)

Attila Lörinczy - FAHIM – spoločný projekt SND, Det Norske Teatret Oslo, Kaposvár Csiky Gergely
2004 (r.: Attila Réthly)


AUTORSKÁ ČINNOSŤ

Dramatické texty

Smetisko (história J. Kalvína) 1995
Hodiny (mystické svedectvo) 1996
Vernisáž v Pasáži(veda a dramatický text ) (finále „Dráma 2000“)
Deus Ex machina (degenerácia slov) (finále „Dráma 2001“)
(premiéra 2003,Štúdio12, r.:Patrik Lančarič)
Hodiny (rozhlasová verzia) (realizované v SRo. 2003)
3.3.3 (spol.so Z.Haasovou; obrázok zo sveta showbiznisu) 2003
(premiéra – 2003, ŠD Košice)
Fun(e)brak s.r.o (prvá epizóda divadlného seriálu) 2004
(premiéra – 2004, MD Bratislava)
Partybr(e)akers (hra o pamäti) 2004


Adaptácie

Matka noc (dramatizácia románu K.Vonneguta) 1994
Vzbura Anjelov (dramatizácia románu A. Francea) 1998
Veľké šťastie (dramatizácia novely B.S.Timravy) (premiéra – 2003, SND) 
Rozhovor s nepriateľom (dramatizácia novely Leopolda Laholu)
(premiéra – 2004, SND)


V ROKU 2001 mu vyšla kniha poviedok s názvom HRA NA SMIECH za ktorú získal prémiu Literárneho fondu (debut roka)

Obľúbený citát:

„Divadlo som napísala, aby som vedela ako sa cíti autor, keď hrajú. Ale som nič necítila. A nechceli mi to hrať!“
(Timrava/Pavlac: Veľké šťastie)

Predstavenia

Koncept a scenár
Dramaturgická spolupráca