Andrea Hlinková

Andrea Hlinková

Hosťujúci režiséri

Mladá slovenská režisérka vyštudovala koncertný a operný spev na Konzervatóriu v Bratislave a opernú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u doc. Pavla Smolíka. Jej absolventskou režijnou prácou bola inscenácia opery Cosi fan tutte W. A. Mozarta v Divadelnom štúdiu bratislavskej Reduty. Prvá etapa jej profesionálnej kariéry sa niesla v znamení spolupráce s renomovaným talianskym režisérom Francescom Espositom, ktorému asistovala pri početných operných produkciách. Boli to inscenácie v operných domoch v Dortmunde, Ríme, Pesare (v rámci rossiniovského festivalu), Lisabone, Tokiu, Marseille atď. V Opere SND sa spolupodieľala ako asistentka režiséra na úspešnej produkcii Giordanovej opery Andrea Chénier, ktorú inscenoval Guy Montavon. Vlastnými režijnými kreáciami sa prezentovala spočiatku na pôde operetného žánru. Inscenovala Straussovu Viedenskú krv a Millöckerovho Žobravého študenta v Štátnej opere v Banskej Bystrici a Lehárovho Paganiniho v Národnom divadle moravskosliezskom v Ostrave. V Banskej Bystrici naštudovala potom Pucciniho operu Sestra Angelika a Leoncavallových Cigánov (2007) a tiež Mascagniho hudobnú drámu Silvano (2009). V Opere Štátneho divadla v Košiciach si pripísala na svoje umelecké konto úspešnú produkciu Mozartovej Čarovnej flauty (2006) a v roku 2008 Pucciniho dielo Madama Butterfly. V SND debutovala v roku 2012 naštudovaním opery pre deti Veľká doktorská rozprávka od Milana Dubovského.