Vladimír Zvara

Vladimír Zvara

Popri gymnáziu navštevoval hodiny klavíra a hudobnej teórie u Borisa Turzu. Študoval hudobnú vedu a estetiku na Karlovej univerzite v Prahe. Absolvoval študijné pobyty v Bazileji, Bayreuthe, Viedni a Berlíne. Pracuje na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK, kde učí dejiny opery, dejiny hudby, hudobnú estetiku a dramaturgiu (docent od roku 2005, vedúci katedry od roku 2007). V SND pôsobí s prestávkami, niekedy dosť dlhými, od roku 1996. Ako dramaturg sa podieľa na janáčkovských inscenáciách Petra Konwitschného (Z mrtvého domu, Zürich a Viedeň 2011, Její pastorkyňa, Graz a Augsburg 2014, Věc Makropulos, SND 2015, Káťa Kabanová, Kodaň 2016). Učil na univerzitách v Bayreuthe a Prahe. Podieľa sa na medzinárodných vedeckých projektoch. Autor dvoch kníh: Ján Cikker: Vzkriesenie. Genéza, osudy a interpretácia operného diela (2000) a Opera na rozhraní. Pohľady na vývoj hudobného divadla v období moderny (2004).

Predstavenia