Jozef Dolinský

Jozef Dolinský

tanečník, choreograf, baletný majster a pedagóg

Je absolventom Tanečného konzervatória v Bratislave (pod vedením M. Panovovej) a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Od roku 1959 bol členom Baletu SND, od roku 1965 jeho sólistom. V rokoch 1975 – 1999 pôsobil v Balet SND ako baletný majster a a hosťujúci choreograf (1975 - 1999), neskôr ako externý baletný majster. V rokoch 1990 - 1992 bol šéfom baletného súboru Novej scény v Bratislave.

Jozef Dolinský bol kritikou označovaný ako javiskovo tvárny tanečník so širokou paletou postáv v klasickom i modernom repertoári. Z titulných a hlavných postáv spomenieme postavy: Gavalier (Straussiáda 1962), Pán (Valpurgia noc, 1963), Harlekýn (Karneval, 1963), Šašo, Rotbart, pas de trois (Labutie jazero, 1964, 1972), Chuschbog (Skýtska suita, 1964), Peter (Peter a vlk, 1965), Vendelín (Slovaské tance, 1965), Američan (Američan Paríži, 1967), Merkucio, Benvolio, Páter Lorenzo (Romeo a Júlia, 1968, 1976, 2001), Modrý vták (Spiaca krásavica, 1968), Nur Ali (Bachčisarajská fontána, 1973), Vták ohnivák (Vták ohnivák, 1973), Muž (Listy dôverné, 1973), Karen (Gajané, 1974), Zverbovaný (Ej, husári, 1974), Alan (Márna opatrnosť, 1977), Petruška (Petruška, 1979), Coppélius (Coppéla, 1980), ďalej sólové postavy v baletoch Raymonda (1965), Giselle (1966), Dievča a chuligán a Tanečná suita (1967), Z rozprávky do rozprávky (1970), Bolero ( (1973) a i.

Z jeho choreografickej tvorby: Balet SND - Petruška (1979), Tri karty (svetová / československá premiéra, 1983), slovenské premiéry Márnotratný syn (1984), Metamorfózy (1985), Revízor (1987), ďalej Dafnis a Chloe (1986), Coppélia (1995), Klasická symfónia (1999), Balet Novej scény v Bratislave - Petrík a vlk, Zvieratká a zbojníci (1991), Balet Opery DJGT v Banskej Bystrici - Zázračný obchodík, Petrík a vlk (1992). S baletom DJGT v Banskej Bystrici uviedol balety: Čarodejná láska, Američan v Paríži, Peter a Vlk.

Je autorom mnohých tanečných častí do opier, v Slovenskom národnom divadle - Faust a Margaréta - Valpurgina noc (1975), Krútňava, Jánošík, Aida, Hamlet, v DJGT v Banskej Bystrici Biely agát (1976), Pán Turcaret (1977), Kráľ tulákov. Robil aj choreografie do operiet - v Divadle Jonáša Záborského Prešov - Tajomstvo modrej ruže (1976), Povodeň (1984), v DJGT Banská Bystrica Poľská krv.

Jozef Dolinský bol od roku 1980 pedagógom na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. K jeho žiaklom patria Jozef Dolinský ml., Roman Lazík, Františk Šulek, Michal Zábavík a ďalší. V posledných rokoch pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu Dušana Nebylu v Trnave.