Juraj Jakubisko

Juraj Jakubisko

Hosťujúci režiséri

Jeden z najvýznamnejších slovenských filmových režisérov a scenáristov študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave fotografiu a na Filmovej akadémii múzických umení v Prahe filmovú réžiu. Od roku 1967 nakrúcal hrané filmy ako režisér Slovenského filmu v Bratislave. Debutoval autorským filmom Kristove roky, po ktorom nasledovali filmy :Postav dom , zasaď strom, Perimbaba, Tisícročná včela, Sedím na konári a je mi dobre atď... Ako operný režisér debutoval inscenáciou Suchoňovej Krútňavy na scéne Opery Slovenského národného divadla a pripravuje v rámci Suchoňovej storočnice na našej prvej scéne aj Svätopluka.