Miriam Struhárová

Miriam Struhárová

Slovenská scénografka, divadelná a filmová architektka, kostýmová výtvarníčka a dizajnérka. Najprv študovala dizajn obuvi na Strednej priemyselnej škole obuvníckej v Partizánskom. V rokoch 1995–2001 študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odbor divadelné umenie, špecializácia scénické a kostýmové výtvarníctvo pod vedením Milana Čorbu a Jozefa Cillera. 
Známa je predovšetkým tvorbou pre operné inscenácie, ktoré sa neboja experimentu a zároveň sú divácky atraktívne. Jej scény i kostýmové návrhy nachádzame v inscenáciách všetkých operných scén na Slovensku, mnohých domácich činoherných divadiel klasického i alternatívneho charakteru a vo viacerých divadlách v Česku.
Zapojila sa tiež do medzinárodných výtvarných projektov − inštalácií. Vďaka originálnym výtvarným a technologickým riešeniam ju vyhľadávajú poprední slovenskí divadelní a filmoví režiséri, pričom pôsobí aj v reklame a v televíznych projektoch.
Spolupracovala s mnohými divadelnými režisérmi: Blaho Uhlár, Pavol Smolík, Viktor Kollár, Jakub Nvota, Nikita Slovák, Andrea Hlinková, Soňa Ferancová, Iveta Škripková, Marián Pecko, Václav Věžník a s choreografmi Igorom Holováčom a Hanou Vidovou.
Spolupracovala s významnými slovenskými divadelnými scénami Divadlom Alexandra  Duchnoviča v Prešove, Divadlom Jána Palárika v Trnave, DPOH v Bratislave, Divadlom S.T.O.K.A, Národným divadlom v Košiciach,  Štátnou operou v Banskej Bystrici, s Radošinským naivným divadlom, Divadlom West v Bratislave, so Slovenským národným divadlom i s českými scénami: Moravským divadlom v Olomouci, Národným divadlom moravsko-sliezskym v Ostrave, Divadlom Kalich v Prahe a Mestským divadlom Zlín.
V poslednom období sa s úspechom venuje aj filmovej tvorbe ako kostýmová výtvarníčka a filmová architektka - scénografka, čoho dôkazom je aj nominácia na Národnú filmovú cenu Slnko v sieti za rok 2022 v kategórii Najlepší architekt - scénograf.

 

Predstavenia