Romana Maliti

Romana Maliti

(1977) ukončila štúdium divadelnej vedy na VŠMU a etnológie na FF UK v Bratislave. V rokoch 2001 – 2009 ako odborná redaktorka a projektová manažérka pôsobila v Divadelnom ústave a ako programová dramaturgička v divadle Štúdio 12 a na Festivale súčasnej drámy Nová dráma. V rokoch 2009 a 2010 pracovala pre projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Venuje sa tiež umeleckému prekladu súčasnej ruskej drámy (O. Muchinová, I. Vyrypajev, J. Klavdijev). Príležitostne účinkuje ako herečka v Štúdiu 12, Divadle SkRAT (Napichovači a lízači) a Divadle Ystfud (Exyt: Víchod). Publikuje recenzie v odbornom mesačníku Kód – konkrétne o divadle. Od roku 2001 pôsobí ako dramaturgička a od roku 2010 ako projektová manažérka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.

 

Predstavenia