Lucia Šedivá

Lucia Šedivá

Vyštudovala Školu úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor propagačné výtvarníctvo. Odbor scénografia a kostýmové výtvarníctvo absolvovala v roku 2008 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia na VŠMU spolupracovala na tanečných a operných projektoch Kráľ tancuje, Ulica a Fragmenty. Jej prvá skúsenosť s operou bola inscenácia Verdiho Falstaffa v réžii M. Chudovského v Malej sieni Reduty v roku 2007. Vytvorila scénu a kostýmy pre inscenáciu Mozartovej opery Cosī fan tutte v réžii P. Smolíka (VŠMU, 2008). Ako scénická výtvarníčka taktiež spolupracovala na opere Benjamina Brittena Kominárik v SND. Pravidelne spolupracuje na realizáciách inscenácií muzikálov (Producenti, Alica v krajine zázrakov, Európska večera, 2010; Skúška orchestra), na filmoch (Havran, 2007; Voices, 2009; Marhuľový ostrov, 2009; Tele vision, 2010), na televíznych reláciách (Prvé oddelenie, Filmix) a na rôznych podujatiach (Zlatý klinec 2009, Expo Šanghaj 2010, Cena Nadácie Tatra banky 2010).