Katarína Holková

Katarína Holková

Kostýmová a scénická výtvarníčka

 

 

Absolventka štúdia na Katedre textilnej tvorby v ateliéri Odevného dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1996 – 2002) a na Katedre scénickej a kostýmovej tvorby Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave: bakalárske štúdium u doc. Aleša Votavu, magisterské štúdium u prof. Jozefa Cillera a prof. Milana Čorbu (1998 – 2005). Absolvovala študijný pobyt v Prahe na Akadémii múzických umení u prof. Jany Zbořilovej so zameraním na groteskný kostým. Pracuje s premenlivosťou odevu, akcentuje farebný vývoj a pracuje s významom kontrastov. Pri tvorbe kostýmu sa nezaoberá len hľadaním významu, ale komparatívnou metódou skúma možnosti dizajnu a produkcie. Má vlastné systémy, s ktorými pracuje synkreticky. Zaujíma sa o látky živočíšneho pôvodu.


Už počas štúdia spolupracovala s viacerými českými divadlami – Národné divadlo moravskoslezké v Ostrave (Komédia omylov, 2002; Kúzelník z Lublinu, 2003; Šakalí léta, 2005), Divadlo v Olomouci (Čarovná rybia kostička, 2002; Závet psa, 2003; Mnoho kriku pre nič, 2004), Divadlo na Fidlovačke v Prahe (Balada pre banditu, Šampióni, obe 2005), Dejvické divadlo v Prahe (Love Story, 2005), Západočeské divadlo v Chebe (Búrka, 2005), Národné divadlo v Brne (Figarova svadba v činohre, 2005). Juhočeské divadlo v Českých Budějoviciach (muzikál Donaha!, 2007). V slovenských divadlách vytvorila kostýmy pre Divadlo Andreja Bagara v Nitre (Verejný nepriateľ, 2005 a Búrlivé výšiny, 2006), Balet SND v Bratislave (Sen noci svätojánskej, 2006); Štátne divadlo Košice (Chrobák v hlave, 2006).

Predstavenia