Jana Šrejma Kačírková

Jana Šrejma Kačírková

Soprán

Rodáčka z Českých Budějovíc je absolventkou Pražského konzervatória. Už počas štúdií získala viacero ocenení na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. V roku 2006 sa stala hosťujúcou sólistkou Národného divadla moravskosliezskeho v Ostrave. Od roku 2010 je stálou členkou operného súboru tohto divadla. Na svojom konte má na domácej scéne celý rad postáv sopránového odboru, okrem iného Eurydiku z Offenbachovho Orfea v podsvetí, Verdiho Violettu z Traviaty, Mařenku v Smetanovej Predanej neveste i titulné postavy Donizettiho opier Anna Bolena a Maria Stuarda. Umelkyňa je stálym hosťom v Juhočeskom divadle v Českých Budějoviciach, v divadle F. X. Šaldu v Liberci, v divadle J. K. Tyla v Plzni a v Národnom divadle v Prahe, kde debutovala v roku 2010 v role Adiny v opere Nápoj lásky Gaetana Donizzetiho. Jej nasledujúcimi kreáciami na prvej českej opernej scéne boli Mozartova Konstanze z Únosu zo serailu, Susanna z opery Figarova svadba, Terinka z opery Jakobín Antonína Dvořáka a Donna Anna z opery Don Giovanni. Jana Šrejma Kačírková hosťovala na významných medzinárodných festivaloch, ako je letný festival v talianskom Ercolane, v Teatro Politeama Greco v Lecce, na festivale Pafos Afrodite Festival na Cypre, na Pražskej jari, v Smetanovej Litomyšli i na festivale v Českom Krumlove, kde spievala spoločne so svetoznámym tenoristom Josém Curom. Sopranistka vystupovala pod taktovkou renomovaných dirigentov Olivera Dohnányiho, Marka Ivanoviča, Roberta Jindru, Tomáša Netopila, Maria De Rose a iných. Je držiteľkou troch ocenení Juhočeských Thálií, získala čestnú cenu festivalu Opera 2013 „Libuška“ za mimoriadnu interpretáciu úlohy Gildy z opery Rigoletto Giuseppe Verdiho, Cenu Thálie 2012 za stvárnenie úlohy Júlie z opery Romeo a Júlia Charlesa Gounoda a Cenu Thálie 2013 za mimoriadny javiskový výkon v titulnej role Anna Bolena rovnomennej opery Gaetana Donizzetiho.