Róbert Polc

Róbert Polc

dočasne poverený vedením organizačnej zložky Technicko - prevádzkový úsek
Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava