Alexander Krasnov

Alexander Krasnov

Barytón

Alexander Krasov patrí v súčasnosti medzi popredných ruských vokálnych umelcov. Študoval na Uralskom štátnom konzervatóriu M. P. Musorgského a hneď po jeho absolutóriu začal spolupracovať s viacerými významnými ruskými opernými divadlami. V súčasnosti má na svojom konte celý rad úspešných kreácií v Michailovskom i v Mariinskom divadle v Sankt´Peterburgu, vo Veľkom divadle v Moskve i v Štátnom akademickom divadle opery a baletu v Jekaterinburgu. Spomedzi postáv, ktoré na týchto scénach stvárnil, možno vyzdvihnúť Verdiho Jaga z Otella, Tomského z Čajkovského Pikovej dámy, Grjazneho z Korsakovovej Cárskej nevesty, Ruslana z Glinkovho Ruslana a Ľudmily, ale i Pucciniho Scarpiu z Toscy, Mefistofela z Gounodovho Fausta či Wagnerovho Holanďana. Medzi prvé zahraničné scény, kde sa Krasnov za krátky čas predstavil, patrí Lotyšská národná opera v Rige. Po nej nasledovali onedlho Deutsche Oper am Rhein, Deutsche Oper Berlin, Viedenská štátna opera i Palm Beach Opera. Operný repertoár umelca dnes tvorí vyše dvadsať titulov. Sú to diela klasických i moderných ruských autorov ako i veľké diela francúzskej, talianskej i nemeckej hudobnodramatickej literatúry. Alexander Krasnov je nositeľom ocenenia Bravo za rok 2014, a to za najlepšiu mužskú opernú rolu, ktorou bol v jeho podaní Jago z opery Otello Giuseppe Verdiho.