Baletná prípravka SND

Baletná prípravka SND

Založenie Baletnej prípravky Slovenského národného divadla súvisí s rozvojom baletného umenia na Slovensku s cieľom poskytnúť nadaným deťom príležitosť poznať a pochopiť tanečné umenie z iného uhla pohľadu, ako to bolo doteraz.

Viac informácií na www.baletnapripravkasnd.sk