Martin Kákoš

Martin Kákoš

Hosťujúci režiséri

Narodil sa v Bratislave v roku 1955. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení, odbor divadelná réžia. Po absolvovaní nastúpil ako režisér do Divadla A. Bagara v Nitre, kde pôsobil až do roku 1987, keď dostal angažmán v Poetickom súbore bratislavskej Novej scény. V roku 1990 sa stal jeho umeleckým šéfom. Po zániku Poetického súboru (neskôr Komornej činohry NS) odišiel do slobodného povolania. Neskôr pracoval ako kreatívny pracovník v reklamnej agentúre Bamac a v roku 1996 nastúpil ako režisér umeleckej realizácie do Slovenského rozhlasu, kde pôsobil desať rokov. V roku 2006 sa na krátky čas stal umeleckým riaditeľom Novej scény v Bratislave a zároveň členom Rady STV, v ktorej od začiatku roku 2009 do októbra 2010 vykonával funkciu jej predsedu. V novembri 2007 sa opäť stal umeleckým riaditeľom Novej scény a tento post zastával do októbra roku 2011. V súčasnosti je v slobodnom povolaní ako autor a režisér. Od júla 2012 je členom Rady RTVS.
Hneď po absolvovaní vysokej školy začal paralelne s prácou v divadlách pravidelne externe spolupracovať ako režisér a scenárista so Slovenskou televíziou – režíroval okolo 50 televíznych filmov a inscenácií, viacero dokumentov, seriálov, množstvo umelecko-dokumentárnych pásiem, hudobných a zábavných programov.
Okrem televíznej tvorby sa venuje i divadelnej a rozhlasovej réžii: režíroval najmä v DAB v Nitre a na Novej scéne v Bratislave. Okrem týchto divadiel režíroval takmer vo všetkých slov. profesionálnych divadlách i v zahraničí (Poľsko). Počas svojej profesionálnej kariéry vytvoril takmer 70 divadelných inscenácií. V poslednom čase sa venuje najmä réžii muzikálov, na ktorých sa podieľa aj autorsky (Báthoryčka, František z Assisi, Quo vadis, Mata Hari, Madame de Pompadour, Tisícročná včela  a iné). Réžie jeho muzikálov získali viacero domácich i zahraničných ocenení (Medzinárodný festival v Daegu – Južná Kórea).
Popri režírovaniu sa venuje i autorskej činnosti – je autorom mnohých  televíznych a filmových scenárov, divadelných adaptácií a libriet muzikálov a rozhlasových hier.

Žije v Bratislave.

Predstavenia