Jarmila Balážová

Jarmila Balážová

Mezzosoprán

Mezzosopranistka Jarmila Balážová absolvovala v roku 2011 konzervatórium v Bratislave. V rámci komornej opery stvárnila postavu Arsamena v opere Xerxes od G.F.Händla a postavu Marty z opery Jolanta od P.I.Čajkovského. V roku 2017 absolvovala magisterské štúdium Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, v triede Marty Beňačkovej. V rámci projektu komornej opery stvárnila rolu Lapáka z opery Příhody lišky Bystroušky od Leoša Janáčka, postavu Matky z jednoaktovej opery Slzy Nože od Bohuslava Martinů, rolu Altistky v opere Impresário v koncoch od Domenica Cimarosu a postavu tretej Dámy z opery Čarovná flauta od W. A. Mozarta. Polročný študijný pobyt absolvovala v roku 2015 na Varšavskej Akadémií Fryderyka Chopina v triede Ewy Iżykowskej. Na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina IUVENTUS CANTI vo Vrábľoch získala v roku 2015 interpretačnú cenu Bachovej spoločnosti na Slovensku a v roku 2016 Čestné uznanie vo svojej kategórii. Pravidelne spolupracuje s uznávanými slovenskými súbormi barokovej hudby ako sú Il Cuore barocco, Solamente naturali či Musica Aeterna. V spolupráci so súborom Musica Aeterna sa v júni 2018 predstavila v roli Marca Antonia z opery Marc'Antonio e Cleopatra od J. A. Hasseho. Od roku 2017 spolupracuje a podieľa sa na projektoch umeleckých súborov: Opera Diversa, Brno Contemporary Orchestra, Czech Virtuosi orchestra, International Choir Academy Lübeck, L'Armonia Terrena. V projekte súboru Opera Diversa sa na javisku objavila v titulnej roli spisovateľky Boženy Němcovej v opere Jsem Kněžna bláznů od súčasnej autorky Lenky Noty. V rámci festivalu Pražské jaro 2018 bola prizvaná ako špeciálny hosť Kateřiny Kněžíkovej na koncerte ZUŠ Open v Prahe. Príležitosť tiež dostala ako spoluúčinkujúca piesňového recitálu Adama Plachetku v Litomyšli v rámci festivalu Smetanova Litomyšl 2018. V auguste 2018 sa predstavila v roli Parisa v Gluckovej opere Paride a Elena v rámci festivalu Zlatá pecka v Chrudime, pod dirigentskou taktovkou Zdeňka Klaudu. Pri svojej umeleckej činnosti spolupracovala s dirigentami: Ondrejom Olosom, Zdeňkom Klaudom, Jakubom Kleckerom, Robertom Kružíkom, Markom Ivanovičom, Tomášom Netopilom, Pavlom Šnajdrom, Rolfom Beckom, Pavlom Tužinským, Gabrielou Tardonovou, Tomášom Braunerom, Leošom Svárovským, Mariánom Lejavom či Mariánom Vachom. V decembri 2018 debutovala v Národnom divadle moravskoslezskom v Ostrave, kde sa predstavila v dvoch rolách Triptychu Giacoma Pucciniho. V marci 2019 sa na doskách Štátnej opery v Banskej Bystrici objavila v Rossiniho opere Otello v roli Emilie a v roli Loly z opery Cavalleria rusticana od P.Mascagniho. Na tejto scéne účinkovala aj vo Foersterovej opere Eva v roli Zuzky. V októbri 2019 debutovala v Národnom divadle Brno v roli Rychtárky z Janáčkovej opery Její pastorkyňa a následne v roli Poliny z opery Piková dáma od P. I. Čajkovského. V Brne sa tiež predstavila v roli Kosinskej z Janáčkovej opery Osud, ktorú pre Národné divadlo Brno a Janáčkov festival 2020 naštudoval slávny režisér Robert Carsen. Jarmila Balážová sa tiež objavila opäť v roli Rychtárky v ND Brno za spoluúčasti opernej hviezdy Karity Mattily. V sezóne 2020/21 sa stala tiež členkou Operného štúdia Slovenského národného divadla v Bratislave, kde sa predstavila v titulnej roli Dido z opery Dido a Aeneas od H. Purcella. S uznávaným českým súborom barokovej hudby Collegium 1704 sa v septembri tohoto roku podieľala na koncertoch v talianskom Turíne a Miláne. Absolvovala mnoho majstrovských interpretačných speváckych kurzov pod vedením umelcov: Adama Plachetku, Kateřiny Kněžíkovej, Markéty Cukrovej v Litni, Kateřiny Beranové ve Valticiach, Dagmar Peckovej v Chrudimi a Margreet Honig v Poľsku.