Milada Vargová

Milada Vargová

Asistentka riaditeľky a referentka umeleckej prevádzky Činohry SND
Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava