Petra Lanáková

Petra Lanáková

Riaditeľka Úseku ľudských zdrojov SND
Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Vyštudovala anglický a nemecký jazyk na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po vysokej škole absolvovala certifikovaný ročný kurz v oblasti pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia na Trnavskej univerzite.
 
Neskôr absolvovala aj certifikovaný ročný kurz zameraný na manažment ľudských zdrojov a pracovné právo na Cork Institute of Technology v Írsku.
 
V oblasti ľudských zdrojov profesionálne pracuje od roku 2005. Začínala ako personálny konzultant v spoločnosti Alex Harp Recruitment Consultants v Írsku. Ako personalistka neskôr pracovala 4 roky aj pre írsku nadáciu Cope Foundation, kde mala na starosti riadenie, realizáciu a vyhodnocovanie výberových konaní, vedenie pracovnoprávnej agendy aj poskytovanie poradenstva zamestnancom a manažérom.
 
Po návrate na Slovensko pracovala pre Všeobecnú úverovú banku, kde v rokoch 2011 až 2016 pôsobila ako vedúca oddelenia na úseku Riadiace centrum. Náplňou jej práce bolo zabezpečenie korporátnej agendy banky, riadenie agendy predstavenstva a dozornej rady banky a dcérskych spoločností, príprava a zabezpečenie valných zhromaždení banky a jej dcérskych spoločností a agenda akcionárov banky.
 
Po odchode z VÚB pôsobila až do konca roku 2020 na pozícii vedúca odboru ľudských zdrojov v Dopravnom podniku Bratislava.
 
Do SND nastúpila v januári 2021, v marci toho istého roka bola vymenovaná za riaditeľku Úseku ľudských zdrojov v Slovenskom národnom divadle.