Martin Bendik

Martin Bendik

Hosťujúci režiséri

Rodák z Košíc, po absolutóriu tamojšieho Štátneho konzervatória vyštudoval opernú réžiu na Vysokej škole múzických umení (v triede Branislava Krišku). Absolvoval tiež študijný pobyt v opere vo francúzskom Montpellier a doktorandské štúdium na Katedre hudobnej vedy na Univerzite Komenského. Najviac režijných prác realizoval v Štátnej opere v Banskej Bystrici: Gluckovu operu Orfeus a Eurydika (1990), Verdiho opery Aroldo (1993) a Luisa Miller(1995), Pucciniho veristické dielo Tosca (2000), ale tiež Verdiho operu Attila(2005) a iné. S jeho menom ako aj s menom výtvarníka Aleša Votavu, s ktorým Bendik prevažne spolupracoval, sa spája výrazné obdobie na pôde banskobystrickej opery, typické originálnym inscenačným videním týchto umelcov. Z Bendikových réžií mimo Štátnej opery v Banskej Bystrici treba uviesť najmä Verdiho Rigoletta v Štátnom divadle Košice (2001). V Opere Slovenského národného divadla naštudoval Bartókovo dielo Hrad kniežaťa Modrofúza (2003), Brittenovu operu Peter Grimes (2005), ako aj Verdiho Trubadúra(2007), v súčasnosti pripravuje premiéru Beethovenovho Fidelia(premiéra v roku 2016). Popri divadelnej práci sa venoval aj režijnej tvorbe literárnych programov na pôde Slovenského rozhlasu. Je autorom knihy esejí, ktorá vyšla pod názvom Operné sondy (2014).

Predstavenia