Katarína Benczová

Katarína Benczová

dočasne poverená vedením organizačnej zložky Úsek obchodu
Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava