SPOMÍNAM NA PARÍŽ

Takýto sugestívny názov má prvý z tohtoročných komorných koncertov v novej budove SND, na ktorom sa tentoraz predstavia výnimoční hráči divadelného orchestra na dychových nástrojoch. Výber tvoria diela pre toto nástrojové zoskupenie z komornej tvorby niekoľkých francúzskych skladateľov, ktorých život a tvorba je spätá s fascinujúco pulzujúcim životom mesta na Seine na prelome 19. a 20. storočia. Koncert sa koná už túto nedeľu 28. januára o 15.00 hod. v novej budove SND.
 
Asi najznámejším z prezentovaných skladateľov je Francis Poulenc, vtipný, duchaplný, ktorý pôsobil či žil aj ako bohém, aj ako mních. Z jeho tvorby poznáme napríklad opery Dialógy karmelitánok či Ľudský hlas, alebo nádhernú Gloriu. Na koncerte objavíte jeho majstrovskú komornú tvorbu, pôvabné Trio pre hoboj, fagot a klavír a Novelette pre dychové kvinteto č. 1.
 
Meno Charlesa Koechlina poznajú len zasvätení, nepatril k vychýreným skladateľom, ale k uznávaným pedagógom, ktorého napríklad navštevoval aj Poulenc, aby sa zdokonalil v harmónii. Bude isto zaujímavé objaviť jeho Sonatinu modale pre flautu a klarinet.
 
Emmanuel Chabrier študoval právo i hudbu a mal vzácny dar združovať okolo seba spisovateľov, maliarov i hudobníkov, napríklad Gabriela Faurého, Emila Zolu, Aphonsa Daudeta, Edgara Degasa, Edouarda Maneta a ďalších. Vďaka tomu vlastnil veľkú zbierku súčasných diel francúzskych maliarov, ale zanechal aj zaujímavé hudobné diela, medzi ktoré patrí skladba pre nie frekventovaný sólový nástroj, akým je lesný roh.
 
Napriek tomu, že meno Jean Françaix nie je u nás veľmi známe, patrí k najčastejšie hraným francúzskym skladateľom 20. storočia uvádzaným najmä mimo Francúzska. Aj to je dôvod vypočuť si jeho sexteto pre klavír a dychové kvinteto L' heure du Berger.
 
Na prvom komornom koncerte tento rok v nedeľu 28. januára 2024 o 15.00 hod. v Opernom salóne účinkuje spolu s hráčmi na dychových nástrojoch klaviristka Klaudia Kosmeľová a básne a texty Milana Lasicu prednesie herec Martin Šalacha.