Stanovisko vedenia SND k zverejneným informáciám po Verejnom odpočte činnosti a hospodárenia SND za rok 2022

Vedenie SND týmto stanoviskom reaguje na správu v RTVS s titulkom „V pokladnici SND chýba pol milóna eur“ a správu agentúry TASR s titulkom „SND skončilo minulý rok v strate, Drlička ho považuje za úspešný“, ktorú z agentúry prebrali viaceré slovenské médiá, vrátane denníka Pravda a SME.
 
Vedenie SND má za to, že zmienené titulky a správy vytvárajú u divákov a čitateľov dojem, že SND nie je v dobrej finančnej kondícii a nemá peniaze, čo je v hrubom rozpore s realitou.
 
Záporný hospodársky výsledok 665-tisíc eur je účtovná strata, ktorá nie úplne vypovedá o finančnom zdraví inštitúcie, napr. je spôsobená bezhotovostnými operáciami ako sú odpisy.
 
Vedenie SND preto opakovane zdôrazňuje, že SND je z pohľadu finančného hospodárenia zdravá inštitúcia a má vyrovnaný príjmový a výdavkový rozpočet. Ku dňu 31.12.2022 malo SND na účte disponibilnú čiastku 3 mil. 990 tis. eur, ktoré previedlo do ďalšieho roka a v súlade s rozpočtovými pravidlami budú využité na bežné a prepotrebné kapitálové výdavky.
 
Vedenie SND sa ešte raz dôrazne vyhradzuje voči takémuto zavádzaniu verejnosti, ktorá tak mohla nadobudnúť dojem, že Slovenské národné divadlo má finančné problémy.