Štúdia o rizikách električkovej trate pred SND

Rezort kultúry má k dispozícii obsiahlu odbornú vibroakustickú štúdiu výsledkov meraní, ktoré upozorňujú na vážne riziká v prípade realizácie električkovej trate pred budovou SND. Potvrdzujú tak obavy, ktoré dlhodobo prezentuje Ministerstvo kultúry SR, ale aj mnohí architekti, urbanisti, občianski aktivisti a tiež umelci.
 
Experti na základe získaných meraní konštatujú, že prípadné prejazdy električiek pred novou budovou SND by vygenerovali akustické nízkofrekvenčné vlnenie a dunivý hluk, ktoré môžu negatívne ovplyvniť akustické prostredie v sálach SND. Dunivý hluk sa navyše niekoľkonásobne zvyšuje v uzatvorenom priestore, čo je prípad priestorov SND. Dopĺňajú, že „vybudenie vlastných frekvencií vlastných tvarov stavebných konštrukcií nie je závislé od rýchlosti koľajového vozidla“. To znamená, že ani návrh spomaliť prechod vozidiel električky pred SND nezabráni negatívnym akustickým a vibračným vplyvom.
 
Odborníci merali vplyvy prejazdov električiek aj na viacerých miestach v rámci hlavného mesta, napríklad v okolí historickej budovy SND a budovy Slovenskej filharmónie, ktoré potvrdili nežiaduce namáhanie stavebných konštrukcií.
 
„Ak odborníci v akustickej štúdii dokazujú, že variant električkovej trate pred novou budovou SND, ktorý presadzuje Magistrát hlavného mesta Bratislava, môže kultúre spôsobiť nenávratné škody, verím, že tento odborný názor bude rešpektovaný všetkými stranami. V tejto veci totiž nejde o politiku, ale o kultúru,“ poznamenala ministerka kultúry Natália Milanová v tlačovej správe MK SR. Ďalej sa v správe uvádza, že vedenie ministerstva kultúry aj preto už začiatkom augusta požiadalo primátora Bratislavy Matúša Valla o zriadenie pracovnej skupiny. Tá by mala nezávisle posúdiť všetky zistenia odborníkov a navrhnúť riešenia, ktoré nielen zabránia prípadnému stavebnému narušeniu novej budovy SND a jej prevádzky, ale predovšetkým zaručia nerušený kultúrny zážitok návštevníkom a návštevníčkam našej prvej divadelnej scény.
 
Štúdiu pre ministerstvo kultúry vypracovali experti zo Slovenskej technickej univerzity na čele s prof. Ing. Stanislavom Žiaranom, CSc., ktorí v spomínanej oblasti dosiahli mnoho uznaní a pozitívnych ohlasov v domácom i medzinárodnom kontexte.
 
Tlačovú správu ministerstva kultúry nájdete na:
 
Kompletná štúdia je k dispozícii: Studia_SND