Informácia o zadaní zákazky - Dodanie čalúnnicky materiál