Informácia o zadaní zákazky - úprava plánov sedenia