Informácia o zadávaní zákazky - Dodanie poťahových látok