Informácia o zadávaní zákazky - Dodanie spojovacieho materiálu