Informácia o zadávaní zákazky - tafty, satény, ľan, brokát zlatý