Informácia o zadávaní zákazky - textilné materiály 14