Desatoro

Desatoro

činohra

Desať režisérov inscenuje desať Božích prikázaní ako krátke zamyslenia, reflexie a polemiky so základným morálnym a právnym kánonom západnej Európy.

 

Inscenácia získala ocenenie Dosky.

nová budova SND, priestory a javiská SND

Desať slovenských režisérov, desať prikázaní v netradičných priestoroch SND. Cieľom projektu je 10 približne dvadsaťminútových autorských inscenácií – meditácií (polemík, variácií) na témy a motívy, ktoré prináša Desatoro. Mali by to byť pohľady z rôznych perspektív a svetonázorov. Mala by to byť výpoveď o tom, ako sa jedna režisérska generácia pozerá na pravidlá, ktoré určovali v západnej spoločnosti etické i legislatívne normy posledných 2 000 rokov. Do projektu bolo pozvaných 10 režisérov (v jednom prípade ide o režisérsky tandem), ktorí dosiahli úspechy na domácej i zahraničnej scéne. Okrem samotných inscenácií paralelne vznikne v spolupráci s filmármi, výtvarníkmi a spisovateľmi niekoľko multižánrových umeleckých diel (výstupov) na motívy Desatora, ktoré vytvoria a umocnia priestor pre širšiu a hlbšiu celospoločenskú diskusiu na základnú tému našej civilizácie.

Inscenácia sa bude hrať na rôznych javiskách a v netradičných priestoroch novej budovy SND.

Dramaturgovia Miriam Kičiňová a Daniel Majling získali cenu Dosky 2014 v kategórii Objav sezóny 2013 / 2014 za inscenáciu Desatoro.

1. JA SOM PÁN BOH TVOJ. NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA, ABY SI SA IM KLAŇAL
Réžia: Anna Petrželková
Účinkujú: Dominika Kavaschová, Andreja Vozárová, ako hosť, Tomáš Grega, ako hosť

2. NEVEZMEŠ MENO BOŽIE NADARMO
Réžia: Kamil Žiška
Účinkujú: František Kovár, Ján Gallovič, Daniel Fischer

3. PAMÄTAJ, ŽE MÁŠ SVÄTIŤ SVIATOČNÉ DNI
Réžia: Ján Luterán
Účinkujú: Jana Oľhová, Daniel Fischer, Tomáš Mischura, ako hosť

4. CTI OTCA SVOJHO I MATKU SVOJU
Réžia:
Sláva Daubnerová
Účinkuje: Vladimír Obšil

5. NEZABIJEŠ
Réžia: Iva Jurčová
Účinkujú: Anna Javorková, Jana Oľhová

6. NEZOSMILNÍŠ
Réžia: Lukáš Brutovský
Účinkujú: Daniel Fischer, Daniel Ratimorský, ako hosť 

7. NEPOKRADNEŠ
Réžia:
Anti Korenči / Juraj Bielik
Účinkujú: Ľuboš Kostelný, Alexander Bárta, Dominika Kavaschová

8. NEBUDEŠ KRIVO SVEDČIŤ PROTI SVOJMU BLÍŽNEMU
Réžia: Marián Amsler
Účinkujú: Amanita - Ingrid Timková, Manžel - Marián Chalány, ako hosť, Syn - František Kovár

9. NEBUDEŠ ŽIADOSTIVO TÚŽIŤ PO MANŽELKE BLÍŽNEHO SVOJHO
Réžia:
Júlia Rázusová
Účinkujú: Vladimír Mayakovský - Miloslav Kráľ, ako hosť, Osip Brik - Robert Roth, Lili Brik - Jana Oľhová

10. NEBUDEŠ TÚŽIŤ PO MAJETKU BLÍŽNEHO SVOJHO
Réžia: Michal Vajdička
Účinkujú: Emília Vášáryová, Ľuboš Kostelný, Alexander Bárta

Dĺžka predstavenia: 4 hodiny 50 minút

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 19. novembra 2017 v priestoroch a javiskách SND.

Vážení návštevníci SND,

ako vyššie uvádzame, predstavenie Činohry SND Desatoro sa okrem Štúdia hrá vo viacerých netradičných priestoroch divadla.

Tieto nie tradičné - ale v mnohom inšpiratívne priestory majú teda isté obmedzenia. Vstup do všetkých je konzultovaný s bezpečnostným technikom. Dostupnosť a pohyb v nich je však limitovaný a preto nie je v našich možnostiach zabezpečiť bezproblémový prístup pre imobilných či pohybovo hendikepovaných divákov. Títo návštevníci by nemali teda ucelený umelecký zážitok z celého predstavenia, z tohto dôvodu pre nich nemôžeme odporučiť návštevu pripravovanej inscenácie Desatoro.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

 
 

Inscenačný tím