Komorný koncert - SVIRIDOV & PUŠKIN: METELICA

Komorný koncert - SVIRIDOV & PUŠKIN: METELICA

opera

nová budova SND, Operný salón SND

Aj v sezóne 2023/24 Opera SND pokračuje s obľúbeným cyklom nedeľných Komorných koncertov SND, ktorý vznikol z iniciatívy viacerých členov orchestra Opery SND. Ich spoločnou ambíciou je, popri rozsiahlom opernom a baletnom repertoári, venovať sa aj komornej hudbe pre tradičné i menej tradičné nástrojové kombinácie. Počiatočný inštrumentálny charakter podujatí sa neskôr rozšíril aj na komorné piesňové recitály sólistov Opery SND. Charakteristickým spoločným znakom jednotlivých koncertov je aj účasť členov Činohry SND, ktorí v programe účinkujú s krátkym literárnym vstupom. 

Decembrový komorný koncert bude v znamení poviedky Metelica od Alexandra Puškina. Na jej námet nakrútil režisér Vladimir Basov rovnomenný film, do ktorého hudbu skomponoval ruský skladateľ Georgij Sviridov. Ten neskôr hudobné motívy z filmu upravil do orchestrálnej suity. Na koncerte zaznie suita Metelica v komornej úprave pre sláčiky od Artema Petaykina, súčasne s prednesom Puškinovej poviedky.