Lyrické scény Eugena Onegina

Piotr Iľjič Čajkovskij

Lyrické scény Eugena Onegina

opera

Inscenácia Operného štúdia SND

nová budova SND, Skúšobné javisko
Svoju najznámejšiu operu Eugen Onegin označil Piotr Iľjič Čajkovskij ako „lyrické scény“. Prezrádza to skladateľov zámer venovať sa najmä precíznej psychológii postáv a podmanivému vykresleniu prostredia. Čajkovskij sa sústredil na vzťahy medzi jednotlivými postavami a operu koncipoval ako sugestívne tvarované monológy a dialógy, ktoré vyrastajú z dramatických situácií plných typicky vrelej melodiky. Nová inscenácia Operného štúdia SND chce podčiarknuť práve tento rozmer diela. „Laboratórny“ priestor Skúšobného javiska opery a baletu sa preto stal ideálnou platformou pre výber kľúčových „lyrických scén“ i pre originálne scénické riešenie, ktoré divákov intenzívne vtiahne do deja.
 
Vážení návštevníci, príďte, prosím, na predstavenie v predstihu a počkajte pri šatniach, odkiaľ vás naše uvádzačky odvedú na Skúšobné javisko opery a baletu.
 
Dĺžka predstavenia: 1 hodina a 30 minút bez prestávky
 
Premiéra: 18. 6. 2023
 
Hrdý partner Operného štúdia SND
 
Chcete aj vy byť medzi prvými, ktorí vedia, čo sa deje v SND?

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie a dirigent Dušan Štefánek
Réžia a dramaturgia Gustáv Herényi
Zbormajster Ladislav Kaprinay