Tatarka

Dominik Tatarka

Tatarka

činohra

nová budova SND, Štúdio
2. 11. 2024

Plán predstavení

Sobota 2. 11. 2024
19:00 h 21:00 h
Avizované
Divadelný projekt Tatarka opierajúci sa o časť literárnej tvorby Dominika Tatarku (Prútené kreslá, Démon súhlasu, Sám proti noci) vytvára jednak obraz niekoľkých epoch/ momentov minulého storočia Európy z autorovho pohľadu a vnútorného emocionálneho prežitku a zároveň sprostredkováva spoveď jedinca v čase masového a demagogického myslenia. Tatarkov opakujúci sa literárny protagonista Bartolomej Slzička sa v tomto projekte ocitá v Paríži roku 1938 tesne po mníchovskej dohode ako študent, potom ako národný spisovateľ v československom paláci kultúry v roku 1956 a následne ako prenasledovaný disident v rokoch normalizácie (1978), až napokon ako starec čakajúci na niečo, čoho sa žiaľ už nedožije, v máji 1989. Projekt Tatarka zachycuje časť autorovho literárneho kozmu v jeho nekonečne asociačnej, alegorickej až snovej náture. Aj keď sa veľká časť diela nedá oddeliť od doby, na ktorú poukazuje, v jej všeobecnejších ideách a túžbach sa stáva nadčasovou a bodavou aj pre súčasníkov. Je však súčasná spoločnosť pripravená na Tatarku? A je táto sloboda tou, ktorú si predstavoval a po ktorej túžil? Alebo sa objavili úplne noví démoni, proti ktorým by sa Slzička vzpieral?
 
Dĺžka trvania predstavenia je orientačná, nakoľko ešte neprebehla generálna skúška.
 
Premiéra: 2. 11. 2024
 
Chcete aj vy byť medzi prvými, ktorí vedia, čo sa deje v SND?
 
 

Inscenačný tím

Adaptácia a réžia Dávid Paška

Obsadenie

Bartolomej Slzička Robert Roth
Bartolomej Slzička mladý/Súčasník Daniel Žulčák
Valizlosť Mataj/Pán domáci Tomáš Maštalír
Madame/Ona/Oľga Zuzana Fialová
Jack/Maršál/Psychiater Ondrej Kovaľ
Švédka/Mira/Súčasník Viktória Šuplatová (ako hosť)