Výstavy

Vstup zadarmo

Výstavy si môžete pozrieť hodinu pred predstavením podľa aktuálneho programu.

Cesta svetla 2022
Výstava Cesta svetla 2022 je výberom najlepších diel z 18. ročníka fotografickej súťaže Cesta svetla.
Jej cieľom je prostredníctvom fotografií priblížiť problematiku zrakového postihnutia širokej verejnosti.
Umenie je jednou z foriem, ako túto problematiku predstaviť zaujímavou a nenásilnou formou.
Dôležitým rozmerom súťaže je aj fakt, že sa do nej zapájajú aj ľudia so zrakovým postihnutím,
čo výrazne posilňuje jej inkluzívny rozmer.“
 
Výstava je otvorená vo foyeri činohry počas všetkých predstavení SND (voľný vstup)