Ján Ďurčo

Ján Ďurčo

Barytón

Ján Ďurčo absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Profesionálne sa zdokonaľoval na študijnom pobyte v Centro di perfezoinamento artisti lirici, Teatro alla Scala, Miláno. Získal viacero cien na medzinárodných súťažiach: 1. miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži M. Schneidra-Trnavského v Trnave (1983), titul absolútneho víťaza na Medzinárodnej speváckej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch (1984), 1. miesto na súťaži Mozartova Praha (1988). Od roku 1986 pôsobí v Opere Slovenského národného divadla, kde k jeho najvýraznejším kreáciám doteraz patrili Čajkovského Eugen Onegin, Valentin v Gounodovom Faustovi, titulná postava v Thomasovom Hamletovi, Verdiho Germont v La traviate, Rigoletto a tiež titulná postava Hamleta v opere J. Beneša The Players, za ktorú bol ocenený Výročnou cenou Literárneho fondu. Zvláštnu pozornosť venuje spevák rossiniovskému repertoáru – jeden z jeho najväčších úspechov za posledné roky je spätý s postavou Dandiniho v Rossiniho opere Popoluška. Za túto kreáciu získal prémiu Literárneho fondu. So súborom Opery SND účinkoval na prestížnom festivale v Edinburghu, ďalej na zájazdoch v Nemecku, Izraeli a Japonsku. Ako sólista sa predstavil tiež v Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku, Taliansku a vo Švajčiarsku. Osobitnú pozornosť venuje koncertnej činnosti, s čím súvisí i jeho bohatý piesňový repertoár.

Predstavenia