Amir Khan

Amir Khan

Tenor

Amir Khan, 27-ročný slovenský tenorista narodený v Čadci, je od novembra 2016 hosťujúcim sólistom v Slovenskom národnom divadle, kde debutoval rolou Jeníka v predstavení Predanej nevesty pre deti. Okrem toho sa tu v divadelnej sezóne 2017/2018 predstavil aj ako Florville v Rossiniho opere Il signor Bruschino. V postave Camille de Rosillon v Lehárovej operete Veselá vdova účinkoval v divadle Nová scéna, kde mal možnosť javiskovej spolupráce po boku umelcov ako Miroslav Dvorský, Adriana Kohútková, Jana Bernáthová a pod. V budúcej divadelnej sezóne ho čakajú tri nové premiéry: v októbri 2018 sa predstaví v SND ako Krúpa v Suchoňovej Krútňave, v marci 2019 v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni ako Arbace v Mozartovom Idomeneovi a v júni 2019, taktiež v Plzenskej opere, stvárni postavu Jeníka v pripravovanej premiére Dvořákovej opery Šelma sedlák.

Amir Khan získal v novembri 2014 druhú cenu na Medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka a v máji 2017 na Medzinárodnej speváckej súťaži M. Schneidra-Trnavského mu porota pod vedením prof. Evy Blahovej udelila druhé miesto, cenu Europe Bratislava Schengen a špeciálnu cenu tenoristu Otokara Kleina.

Je absolventom Štátneho konzervatória v Bratislave, kde študoval pod vedením Mgr. art Dagmar Livorovej v rokoch 2010 – 2016. V rovnakom čase bol aj poslucháčom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a po úspešnom absolvovaní štúdia mu bol udelený titul doktora všeobecného lekárstva. Momentálne lekársku prax nevykonáva a venuje sa len speváckej profesii.

V uplynulých rokoch bol pravidelným účastníkom majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského a Zlatice Livorovej, mnohých speváckych kurzov Dagmar Livorovej.

Predstavenia