Marek Pobuda

Marek Pobuda

Barytón

Marek Pobuda /barytón - Profesionálne štúdium spevu začal ako žiak Cirkevného konzervatória v Bratislave, v speváckej triede Prof. Vlasty Hudecovej. Po ročnom štúdiu na konzervatóriu sa stal v roku 2009 poslucháčom Vysokej školy múzických umení v Bratislave, v triede Mgr. art. Dagmar Podkamenskej Bezačinskej, ArtD.. Zúčastnil sa viacerých speváckych súťaží. V roku 2014 na medzinárodnej súťaži Iuventus Canti vo Vrábľoch obsadil 2.miesto a získal čestné uznanie za najlepšiu interpretáciu duchovnej piesne. V súčasnosti pôsobí ako hosťujúci sólista viacerých operných scén na Slovensku i v zahraničí. V roku 2015 debutoval na scéne Slovenského národného divadla v diele Giovanniho Paisiela - Kráľ Teodor, rolou Acmeta. Ďalej hosťuje ako sólista v Štátnom divadle Košice, Štátnej opera Banská Bystrica, Národním divadle Brno a v Divadle Antonína Dvořáka Ostrava. V súčasnosti sa pripravuje na uvedenie Pucciniho opery Bohéma v rámci festivalu Opernspiele Munot (Švajčiarsko). Venuje sa aj koncertnej činnosti a komorným piesňovým recitálom v hudobnej spolupráci zo svojou manželkou Luciou Pobudovou. Medzi jeho spevácke aktivity patrí taktiež koncertná činnosť v rámci rôznych slávnostných spoločenských udalostí.