Marek Tokoš

Marek Tokoš

Rodák z Vrbového sa hudbe venuje od detstva. Počas štúdia na Základnej umeleckej škole vo Vrbovom študoval viacero odborov ako napríklad klavír, gitaru či spev. V štúdiu vokálnej hudby pokračoval od roku 2007 bol študentom Konzervatória v Bratislave v triede Mgr. art. Róberta Szűcsa, a od roku 2012 u doc. Mgr. art. Magdalény Blahušiakovej ArtD. Absolvoval tiež štúdiu operetnej špecializácie pod vedením operetného dirigenta a špecialistu Zdeňka Macháčka.

V roku 2010 sa po prvýkrát predstavil na profesionálnej scéne – na scéne opery Slovenského národného divadla v produkcií detskej opery Benjamina Brittna – Kominárik s režisérskou koncepciou Jána Uličianskeho, choreografiou Dany Dinkovej a pod dirigentskou taktovkou Pavla Tužinského. Na jeho umelecký vývin malo výrazný vplyv aj účinkovanie v produkcií Bizetovej opery Carmen (2012), ktorá bola zinscenovaná v rakúskom kameňolome St. Margarethen v réžií Roberta Herzla a pod taktovkou Alfreda Eschwé.

V sezóne 2013/2014 sa stal sólistom znovuzaloženej Komornej opery Bratislava, kde sa predstavil v postave Pepíčka prvej pripravovanej premiéry detskej opery českého židovského skladateľa Hansa Krásu- Brundibár. V sezóne 2014/2015 sa predstavil v premiére opery Kráľ Teodor v Benátkach Giovanniho Paisiella v úprave Hansa Wernera Henzeho na doskách historickej budovy Slovenského národného divadla v roli Gafforia. V sezóne 2016/2017 pripravil slovenskú premiéru komickej komornej opery Gaetana Donizettiho- Rita, kde sa predstavil ako Gasparo v produkcií Komornej opery Bratislava. S KOB spolupracuje dodnes i na koncertných projektoch divadla.

Najnovšou produkciou v jeho repertoári je Rossiniho komická jednoaktovka Il Signor Bruschino, kde stvárňuje Bruschnina mladšieho, v produkcií Otvorenej opery pod režisérskou taktovkou Martina Bendika.

Venuje sa tiež koncertnej činnosti, v poslednej dobe najmä v operetnej a klasickej muzikálovej tvorbe.

Predstavenia