Andrea Veizerová

Andrea Veizerová

Andrea Veizerová je bývalou študentkou Fakulty telesnej výchovy a športu UK. Niekoľko rokov pôsobí ako profesionálna akrobatka na Slovensku, aj v zahraničí. S akrobatickým zoskupením Vertigo spolupracuje v oblasti vzdušnej akrobacie. Vertigo sa profesionálne venuje návrhu, tvorbe a realizácii akrobaticko – tanečných vystúpení a objavovaniu a rozvoju mladých športových talentov. Od roku 2008 rozvíja oblasť akrobatického umenia, aj oblasť performing arts na Slovensku – akrobacia na šále, kruhu a kocke, tanec s ohňom, svetelná show, hand balancing, kontorzia a visual dance. Aktuálne je slovenským lídrom v oblasti vzdušnej akrobacie.

Vertigo má za sebou celkovo vyše 3000 úspešných a originálnych projektov a vystúpení po celom svete (Katar, Bahrain, Arabské Emiráty, Hong Kong, Macao, Indonézia, Taiwan, viaceré európske krajiny). Vertigo bolo súčasťou muzikálov na ľade Máša a Medveď a Angry Birds od slovenskej produkcie Comunique, naši akrobati účinkovali aj v úspešnej opere Čarovná flauta v Slovenskom Národnom Divadle, tiež aj v najväčšej rakúskej operete SeefestSpiele Morbisch. Vertigo vytvorilo pôsobivé akrobatické vstupy pre 6 ročníkov českého multimediálneho festivalu Vltava žije v spolupráci s Art4promotion.

Predstavenia