Alexander McCargar

Alexander McCargar

Alexander je scénograf a kunsthistorik, ktorý pochádza z Bostonu v štáte Massachusetts a v súčasnosti žije vo Viedni v Rakúsku. Popri tvorbe scén v USA a Európe v súčasnosti píše doktorát na Viedenskej univerzite. V roku 2020 získal titul MFA v odbore scénografia na Yale School of Drama a predtým získal titul v odbore architektúra a výtvarné umenie s vedľajším odborom dejiny umenia na Rhode Island School of Design. Ako kunsthistorik skúma dejiny performatívnej kultúry a divadelnej scénografie. V roku 2020 získal štipendium Beinecke Library Graduate Research Fellowship za prácu zameranú na zobrazovanie neeurópskych postáv v európskej opere 17. - 18. storočia. V rokoch 2015 - 2016 bol štipendistom Fulbrightovho grantu s projektom zameraným na operu ako medziodborovú a medzi kultúrnu umeleckú formu. Alexander pravidelne spolupracuje s Theatermuseum Wien a jeho nedávny článok o kresbách v ich zbierke bol ocenený Ricciardiho cenou a publikovaný vo vydavateľstve Master Drawings v roku 2022. Najbližšie bude spolupracovať na návrhu dizajnu pre Circé (1694) s Bostonským festivalom starej hudby.

Predstavenia