Felix Schrödinger

Felix Schrödinger

Felix Schrödinger študoval spev u profesorky Fenny Kügel-Seifriedovej na Vysokej škole hudby v Norimbergu (Hochschule für Musik Nürnberg). Paralelne so svojimi speváckymi aktivitami sa venoval réžii a pracoval na Vysokej škole hudby v Norimbergu ako asistent réžie. Po mnohých hospitáciách, ktoré ho zaviedli okrem iného k Barriemu Koskymu do Komickej opery (Komische Oper), začal realizovať vlastné projekty ako Šansón – príbeh života, projekt mal premiéru v klube Yip Yap v Mníchove. Felix Schrödinger bol asistentom réžie a vedúcim večernej prevádzky v Oldenburgskom štátnom divadle (Oldenburgischen Staatstheater), kde od začiatku realizoval vlastné projekty a spolupodieľal sa na organizácii tamojšieho Operného bálu. K jeho inscenáciám v Oldenburgu patria Scary Opera 1 & 2, Donizettiho La Fille du Régiment, Die Comedian Harmonists a Offenbachov Orfeus v podsvetí. V divadle v Osnabrücku inscenoval Händlovho Orlanda a Suppého Krásnu Galateu. V rokoch 2019 až 2022 mal angažmán ako asistent réžie a vedúci večernej prevádzky v Štátnej opere v Hannoveri (Staatsoper Hannover), kde prevzal umelecké vedenie a réžiu Operného bálu 2023 Bésame mucho. Okrem toho úzko spolupracoval s režisérkou Elisabeth Stöpplerovou a bude zodpovedný za reprízu jej produkcie Impresario Dotcom v Slovenskom národnom divadle a na jar v Divadle v Chemnitzi (Theater Chemnitz) s ňou bude spolupracovať na novej produkcii Der Freischütz. Okrem toho má angažmán ako spolurežisér opery Ernani vo Flámskej opere v Antverpách (Vlaamse Opera Antwerpen), réžia Barbora Horáková. V júni 2023 bude mať premiéru jeho Revue des Folies – Luzernská offenbachiáda – v divadle Luzerne, ktorej je autorom a režisérom súčasne.

Predstavenia

Režijné naštudovanie