Výstavy

Vstup zadarmo

Výstavy si môžete pozrieť hodinu pred predstavením podľa aktuálneho programu.

Alica Pastorová

Tanečná kozmopolitka Alica Flachová-Pastorová

Our world is beautiful

Pozývame Vás na výstavu najúspešnejších fotografií prihlásených do CEWE súťaže „Our world is beautiful"

Medzinárodná CEWE fotosúťaž "Our world is beautiful" - "Náš svet je krásny" sa vďaka obrovskému záujmu súťažiacich stala najväčšou otvorenou fotosúťažou v roku 2017. Dokopy sa súťaže zúčastnilo 22.000 amatérskych i profesionálnych fotografov s viac ako 183.000 fotografiami.

 

Ako sme súťažili o novú budovu SND

Novú budovu SND sprístupnili po rokoch príprav presne pred desiatimi rokmi, dňa 14. apríla 2007. Dominantná stavba na brehu Dunaja bola dlho predmetom nielen odborných diskusií, ale aj politických kontroverzií. Verejnosť si k nej dlho hľadala vzťah, dnes sa však už dostala do kontextu novej výstavby v okolí a je dôstojným domovom troch súborov SND.

Zámerom výstavy Ako sme súťažili o Novú budovu SND je vrátiť sa k náročnému procesu, ktorý príprave architektonických projektov prechádzal.

Na šestnástich paneloch bude prezentovaný výber z archívnych dokumentov súvisiacich s dobovými architektonickými súťažami vyhlásených na riešenie novej budovy SND. Výstava je tiež priblížením najzaujímavejších návrhov na dotvorenie exteriérov a interiérov Novej budovy SND.

Pri prehliadke výstavy si môžeme položiť otázku, aké by to bolo, keby nové sídlo našej prvej scény stálo na inom mieste a bolo postavené podľa iných návrhov.

Ján Ladvenica – univerzálny profesionál vo výtvarnom svete

Divadelný ústav pripravil výstavu venovanú scénografovi, maliarovi ilustrátorovi a kostýmovému výtvarníkovi Jánovi Ladvenicovi. Bude sprístupnená 8. novembra 2017 vo vestibule historickej budovy SND.

V tomto roku uplynulo sedemdesiat rokov od smrti výtvarníka Jána Ladvenicu (1898 - 1947), ktorého dielo tvorí jeden zo základných pilierov vývinu a smerovania scénografie na Slovensku. Jeho umelecký odkaz si pripomenul Divadelný ústav samostatnou výstavou.

Autorom výstavy je Miroslav Daubrava a grafické riešenie navrhla Mária Čorejová.

Trvanie výstavy: do 31.12 2017

 

Cesta svetla 2017
Výstava fotografií zapojených do fotografickej súťaže Cesta svetla 2017. Cieľom výstavy je priblížiť a zachytiť fenomén svetla alebo priblížiť problematiku zrakového postihnutia.
Na výstave je prezentovaný výber prihlásených fotografií.
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
výstava potrvá od 2.11.2017 do 20.11 2017
 
Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Evanjelická cirkev a. v. cirkev na Slovensku, Spoločenstvo evanjelických žien a Slovenské národné divadlo vás pozývajú na výstavu obrazov vyšitých k 500. výročiu reformácie v novej budove SND na 3. poschodí.
 
Výstavu si môžete pozrieť od 31. 10. do 31. 12. 2017 vždy hodinu pred predstavením a počas každého predstavenia.
V dňoch 21. − 26. 11. 2017 bude výstava z technických príčin uzavretá.
 
Výstava pozostáva zo 16 obrazov, ktoré vyšili členky Spoločenstva evanjelických žien v 14 seniorátoch ECAV na Slovensku pri príležitosti 500. výročia reformácie. Obrazy v pôsobivej podobe zachytávajú prierez históriou Evanjelickej a. v. cirkvi na území dnešného Slovenska.

 
Autorka námetu projektu: PhDr. Jana Kepplová
Autorka obrazových predlôh a textu: prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.
FENOMÉN BEDNÁRIK

Divadelný ústav a Slovenské národné divadlo Vás dovolia pozvať na otvorenie výstavy FENOMÉN BEDNÁRIK .

Martin Aigner: Závislý na vode

Martin Aigner sa narodil v hornom Rakúsku v roku 1971. Jeho záujem o fotografovanie a podmorský svet sa vyvinul vo veľmi mladom veku. Jeho prvé potápačské vybavenie, ktoré si postavil vo veku 6 rokov, pozostával z vodného balónika a plastovej fľaše! To mu umožnilo vziať si dve dychy pod vodou.

Dnes má 25 rokov skúseností v oblasti potápania a je inštruktorom certifikovaným podľa CMAS. Získal viac ako 2500 ponorov takmer vo všetkých vodách sveta. Martin je tiež profesionálny fotograf a má viac ako 20 rokov skúseností prace nad vodou a pod vodou.

Prerušenie výstavy: od 1.10-8.10. 2017

Mária Kráľovičová – Čary a stretnutia

Mária Kráľovičová oslávi v roku 2017 hneď dve jubileá. Jedno osobné a jedno pracovné. V neuveriteľnej kondícii a aktivite oslávi 7. júna deväťdesiat rokov a súčasne sedemdesiat rokov pôsobenia v Slovenskom národnom divadle.

Výstava ČARY A STRETNUTIA je venovaná predovšetkým hereckej ceste Márie Kráľovičovej. Mapuje všetky dôležité umelecké míľniky a rázcestia, na ktorých sa ocitla – od jej začiatkov v Slovenskom komornom divadle v Martine cez stretnutia s kmeňovými režisérmi Činohry SND, ktorí výrazne zasiahli do jej tvorivého profilu, cez zachytenie jej výnimočných divadelných postáv a kreácií po súčasné divadelné aktivity nielen na pôde Slovenského národného divadla. V menšej miere zachytáva aj pôsobenie herečky v rozhlase, vo filme a v televízii.

Výstava prináša tiež pohľad do súkromia Márie Kráľovičovej, na ľudí a miesta, ktoré má rada a na ktoré rada spomína.

Čestmír Pechr

Čestmír Pechr 1926 – 1999 ( grafik, scénograf).

Po štúdiách v Prahe (1944 – 1947) na Štátnej grafickej škole u profesorov Františka Viktora Mokrého a Zdeňka Baláža absolvoval Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe (odbor úžitková maľba) u profesora Jana Nováka. Od roku 1955 bol výtvarníkom a propagačným grafikom Slovenského národného divadla v Bratislave. Ťažiskom jeho výtvarnej činnosti bola úžitková grafika, najmä plagátová tvorba, ale aj scénické návrhy.

Čestmír Pechr pri tvorbe plagátov neopisuje len samotné výtvarné dielo, hľadá nápad či ústredný motív, ktorý spája jeho videnie s obsahom divadelnej inscenácie. Je to podľa neho tvorivý proces od prvého nápadu až po konečnú podobu.

Stránky