Informácia o zadaní zákazky - Dodanie lepidla a farieb