Informácia o zadávaní zákazky - Papierové hygienické výrobky