Informácia o zadávaní zákazky - PR kampaň Dorian Grey